Робота з батьками

 
ІНДИВІДУАЛЬНА УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ
між ІФ ПЗШ І-ІІІ ступенів «Католицька школа святого Василія Великого»
та громадянином про навчання учнів
м. Івано-Франківськ від « » вересня 20 р.
Індивідуальна угода, складена між ІФ ПЗШ І-ІІІ ступенів «Католицька школа святого Василія Великого» м. Івано-Франківська в особі директора Кіяк І. М. (с. Йосифи) та громадянином про наступне:
Я, _____________________________________________________________, направляю на навчання в
(прізвище, ім’я ,по батькові)
Католицьку школу дочку (сина) _______________________________________________________________.
(прізвище, ім’я, по батькові)
Ознайомлений (а ) і визнаю Статут школи.
І. Батьки зобов’язуються:
 1. Знати та дотримуватися відповідних статей Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

 1. Дотримуватись статутних вимог школи та режиму роботи школи (8.30 – ранкова молитва, 9.00 – 17.50 – уроки згідно з розкладом та ГПД)

 2. Проводити оплату за надання освітніх послуг (помісячно) до 20 числа поточного місяця. Розмір оплати встановлюється адміністрацією закладу спільно з радою школи терміном на навчальний рік, враховуючи витрати на зарплату працівникам школи, придбання шкільного інвентарю, підручників, комунальні послуги тощо.

 3. Дбати про всебічний розвиток дитини, зокрема: допомагати і контролювати її навчання та поведінку, дбати про зовнішній вигляд (стрижка, шкільна форма, спортивна форма, змінне взуття)

 4. Сприяти вираженню у дитини найкращих людських якостей, виховувати її у християнському дусі.

 5. Бути толерантними і виваженими у стосунках із учасниками навчально-виховного процесу школи.

 6. Дотримуватись усіх принципів і розпоряджень адміністрації школи щодо навчально-виховної діяльності закладу: відвідування учнями школи, Богослужінь, ранкових зустрічей; не допускати спізнень та відволікання учителя під час занять.

 7. Вести постійний контроль за дотриманням дитиною учнівських правил.

 8. Брати участь у загальношкільних заходах: Богослужіннях, батьківських зборах, конференціях, семінарах, батьківському всеобучі, екскурсіях, днях здоров’я тощо.

 9. Дбати про авторитет школи та утвердження її стилю.

 10. Сприяти зміцненню матеріально-технічної бази школи. Раз у чотири роки робити ремонт класного приміщення, в якому навчається дитина.

 11. За нанесення учнями матеріальної втрати школі батьки зобов’язані відшкодувати або відновити шкільне майно.

ІІ. Школа зобов’язується:
 1. Забезпечити реалізацію державного замовлення у виконанні навчальних програм, затверджених МОН України.

 2. Організовувати навчальний процес кваліфікованими спеціалістами у відповідності до державних вимог, викладених в Законі про освіту.

 3. Прогнозувати і розвивати потенціал навчальних можливостей, творчі та інтелектуальні схильності, вияви таланту учня.

 4. Дбати про гармонійний духовний і фізичний розвиток дитини.

ІІІ. У випадку невиконання чи неналежного виконання сторонами обов’язків угода може бути розірваною.
Термін дії договору становить роки навчання у школі І ступеня.
Адреси сторін:
ІФ ПЗШ І-ІІІ ступенів Громадянин
«Католицька школа св. Василія Великого» __________________________________________________
м. Івано-Франківськ (прізвище, ім’я, по батькові)
Василіянок, 17 __________________________________________________
тел. 54-53-35 (домашня адреса)
Індивідуальну угоду підписали:
Директор школи Громадянин
________________ Кіяк І. М. ___________________________________
« » вересня 20 р. «____» _____________________ 20___ р.