Робота з кадрами

Тренінги та семінари з педагогами школи 20/03/2019

Звіт про роботу методичного об’єднання вчителів початкових класів за 2017-2018н.р.

Методичне об’єднання початкових класів є домінуючою формою науково-методичної роботи нашої школи. Воно спрямовує свою діяльність на поліпшення науково-теоретичної, методичної підготовки педагогічних кадрів, створює умови для самоосвіти вчителів і здійснює керівництво їх творчою діяльністю.

На першому засіданні м/о у вересні розглядалось питання організації навчально-виховного процесу у початковій школі. Було опрацьовано інструктивно-методичні матеріали; обговорювалися та аналізувалися навчальні програми, проект “Нового державного стандарту початкової загальної освіти”, “Ключові тези орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів 1-4 класів” та методичні рекомендації до оновлених програм початкової школи. Крім цього обговорювалося складання планування роботи по паралелям кожного класу.

На першому засіданні м/о, вчителі прослухали доповідь С.Левицької Взаємодія сім’ї та школи у вихованні ціннісного ставлення до людини у молодших школярів, а вчитель Г.Тинкалюк провела майстер-клас з цього питання. Також вчителі мали змогу ознайомитися з періодичними фаховими виданнями у нашій шкільній бібліотеці.

Вчителі приймають активну участь в організації та проведенні різних тематичних тижнях, позакласних заходах. Так під час проведення тижня Культури здорового харчування були проведені відкриті інтегровані уроки з основ здоров’я і читання Навіщо харчуватися правильно у 1-В класі вчителями О. Петрук та Г.Бадуліною.

Вдало пройшла у нашій школі педпрактика для слухачів курсів Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти на тему “Шляхи формування духовного світогляду особистості школяра”, 5 грудня. Вчитель С.Левицька провела ранкову зустріч Дякую Господу за любов (3-А клас), а вчитель Г.Тинкалюк урок з ритміки Розвиток координації рухів. Танцювальні етюди, а вчитель О.Петрук (1-В клас) провела показовий урок з української мови Аналіз складових елементів великої букви З. Крім уроків також проводився відкритий виховний захід у 3-В класі Молитва моєї душі, вчитель Н.Рибакова.

З 11 по 15 грудня проводився загальноміський Тиждень початкової освіти на тему “Інноваційна діяльність як засіб підвищення педагогічної майстерності вчителя початкових класів в умовах підготовки до Нової української школи”. Було проведено показові відкриті уроки з образотворчого мистецтва у 4-А класі – вчитель Н.Хомин, та української мови Велика буква в назвах міст, сіл, річок, у 2-А класі вчитель Н.Демиць.

Цього ж тижня було проведено друге засідання м/о на тему Організація навчально-мовленнєвої діяльності на уроках літературного читання. Прослухано доповідь О.Назар Інноваційні методи та форми роботи на уроках читання, співдоповідь О.Хомчин «Розвиток особистості школяра на уроках літературного читання». Також під керівництвом Н.Хробатенко проведено ділову гру «Медіаосвіта у початковій школі». Жваво проводилися методичні діалоги, обмін досвідом. Наприкінці засідання вчителів мали змогу ознайомитися з добіркою літературних періодичних видань на тему «Інтерактивні методи навчання читання», підготовлені вчителем Л.Шахновською.

Вчителі нашої школи приймають активну участь у загальноміських заходах. Також О.Назар, О.Петрук та О.Зрайло приймають участь у практикуму для вчителів «Методи та прийоми розв’язування задач підвищеної складності у початковій школі.

Відвідують майстер-клас «Формування культури здоров’я молодших школярів шляхом упровадження здоров’я-збережувальних освітніх технологій», вчителі О.Петрук, О.Зрайло. Також О.Зрайло, Н.Хомин відвідує тренінг «Основні орієнтири у роботі з батьками».

Хочу визначити роботу молодих вчителів О.Романків, О.Зрайло та відновлену у роботі вчителя після перерви О.Шахновської, які активно влилися у вчительську працю, вчаться у більш досвідчених вчителів, шукають нових методів і форм роботи, приймають участь у загальноміських заходах. Також О.Романків відвідала круглий стіл «Професійна компетентність вчителя початкових класів» де прийняла активну учать, а О.Зрайло відвідала міську школу молодого вчителя.

Результатної педагогічної майстерності наших вчителів стали здобутки їхніх вихованців. Також учениця С.Левицької Дорожківська Емілія приймала участь у захисті науково-дослідницьких робіт з природознавства і зайняла 2 місце.

Учень Н.Рибакової М.Балагура здобув 2 місце на міському конкурсі ім.Яцика, а учениця Н.Хомин Яцишин Аліна 3 місце на цьому конкурсі серед учнів 4-х класів.

Учень О.Хомчин Тадей Чаплик посів 1місце у міському конкурсі читців. Хочеться відмітити і позашкільну роботу наших вчителів. Так вчитель Н.Рибакова та А.Каратова пройшли апробацію своєї збірки сценаріїв Коли у гості приходить свято при Департаменті освіти і отримали дозвіл для друкування.

Вчитель С.Левицька приймала участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції на тему: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону і здобула сертифікат за активну участь.

В цілому хочу зазначити, що всі вчителі нашої школи активно залучені до вдосконалення майстерності педагогічної праці і надалі працюватимуть у пошуку оптимальної системи навчання в організації навчально-виховної роботи в умовах реалізації нових Державних стандартів.

Звіт про роботу методичного об’єднання вихователів ГПД за 2017-2018н.р.

У період, коли освіта України набуває кардинальних змін, виникає необхідність в оновленні методів та прийомів навчання, в залученні інноваційних методик до процесу формування в учнів предметних та життєвих компетентностей. Сучасному суспільству потрібні громадяни, які здатні приймати нестандартні рішення, творчо підходити до вирішення тієї чи іншої проблеми, самоконтролювати та самооцінювати результати своєї діяльності

Правильно побудована робота в групі продовженого дня дає можливість гармонійно поєднати навчання і виховання ,організувати пізнавальну діяльність та дозвілля дітей,відповідно до їх інтересів та побажань, розвивати творчу активність учнів.

Ніщо так не спрацьовує на успіх,радість, як спільна творча робота всіх учасників навчально- виховного процесу. Тому пріоритетним напрямком роботи вихователів груп продовженого дня « Католицької школи св.Василія Великого» є формування особистості школяра – патріота України, формування духовності, моральної, трудової, художньо – естетичної, правової, екологічної культури.

Методичне обєднання вихователів груп продовженого дня працює над науково-методичною проблемою « Виховання гармонійної особистості школяра в умовах реалізації нових Державних стандартів».

В рамках реалізації даної проблеми, упродовж навчального року вихователі ГПД вирішували ряд завдань :

 • дотримання єдиних вимог щодо ведення шкільної документації;

 • опрацювання інструктивно-методичних матеріалів;

 • організація та методи керівництва самостійною роботою під час самопідготовки;

 • обговорення методів, форм і прийомів роботи для формування ключових компетентностей учнів;

 • застосування інтерактивних форм та методів навчання і виховання;

 • проведення тематичних виховних годин, свят, годин спілкування;

 • фізкультурно- оздоровчі заходи, організація дозвілля учнів( прогулянки, спортивно- оздоровчі заняття ,фізкультхвилинки).

Дружній колектив вихователів налічує 12 педагогів. З них:

І категорія – 5 вихователів

ІІ категорія – 3 вихователів

Спеціаліст – 4 вихователі.

Науково-методичні проблеми,

над якими працюють члени методичного об’єднання

з/п

Прізвище вчителя

Проблема, над якою працює

Вид узагальнення

(інформація, виступ, доповідь, до курсове завдання, проект) тощо)

1.

Бахтіна Тетяна

Андріївна

Інноваційні методи і форми роботи у вихованні християнських основ культури поведінки молодших школярів

Виступ на засіданні МО,

29 листопада

2.

Волошин Марія Миронівна

Духовний та творчий розвиток молодшого школяра

Проект, 22 лютого

3.

Демянчук Ірина

Михайлівна

Моральне виховання учнів в умовах роботи групи продовженого дня

Виховні заходи

4.

Mартинюк Вікторія

Ігорівна

Використання ідей родинної педагогіки, етнопедагогіки, національних традицій у навчально-виховному процесі

Доповідь, 22 лютого

5.

Каратова

Анна

Володимирівна

Формування християнських цінностей у групі продовженого дня

Збірка виховних заходів

6.

Ковальчук Марія Романівна

Розвиток фізичної активності учнів на групі продовженого дня

Інформація, 29 листопада

7.

Кучеренко Ірина

Михайлівна

Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами мистецтва

Проект, 06 вересня

8.

Пронюк Оксана Володимирівна

Моральне виховання молодших школярів

Виховні заходи

9.

Лаур Інна

Петрівна

Художньо-естетичне виховання молодших школярів в групі продовженого дня

Інформація, 29 листопада

10.

Чаплик Ольга Станіславівна

Вплив особи вихователя на гармонійний розвиток учня

Доповідь, 29 листопада

11.

Шумінська Христина

Василівна

Духовний розвиток молодших школярів

Виступ, 06 вересня

12.

Шумега Наталія Іванівна

Ігрова діяльність, як одне з провідних джерел навчання та виховання молодших школярів

Докурсове завдання

Протягом року було заплановано 4 загальних засідання методичного обєднання. На них, відповідно, розглядались теоретичні питання, які ілюструвались різними формами практичних занять.

А саме:

1.Організаційно – педагогічні засади діяльності груп продовженого дня.

2. Творче спрямування діяльності вихователів на всебічний розвиток молодших школярів.

3.Формування природознавчої компетентності в учнів на групі продовженого дня.

4.Формування громадянської компетентності молодших школярів в умовах роботи групи продовженого дня.

Всі вихователі приймали активну участь у роботі МО: готували цікаві та змістовні виступи, доповіді,висловлювали свої думки з того чи іншого питання, ділилися власним досвідом, своїми напрацюваннями.

Відповідно до плану роботи ГПД проводились виховні години, теми яких пов’язані з усіма аспектами життя і діяльності школярів, базуються на національній програмі виховання.

Також вихователі ГПД брали активну участь у Тижні групи продовженого дня, який проводився з 19 по 23 березня 2018 року на тему: «Організація роботи ГПД в умовах Нової української школи». В ході тижня відбулись такі заходи:

1.Відкриття Тижня груп продовженого дня.

2.Зустріч з поетесою Віталією Савченко « Свято творчого пера»,

вихователі Волошин М. М., Бахтіна Т. А., бібліотекар Пуляк М. А.

3.Родинне свято « Єднаймося, люба родино», вихователь Шумега Н. Є.

4. Виховна година « Сила молитви», вихователь Ковальчук М. Р.

5. Виховне заняття « Матусина колискова», вихователь Чаплик О. С.

6. Майстер клас « У світі танцю», вихователь Демянчук І.М., хореограф Савчук Д. І.

7. « Поетична світлиця».Читання улюблених творів українських

авторів,авторських віршів, вихователь Шумінська Х.В., бібліотекар

Пуляк М. А.

8. Заняття за інтересами « Великодня писаночка», вихователь

Пронюк О. В.

9. Заняття – тренінг «Галявина психологічного розвантаження», вихователь Пронюк О. В., психолог Тинна О.

10. Веселі розваги на свіжому повітрі ( розучування народних ігор),

вихователі груп продовженого дня.

На початку навчального року відповідно до наказу Департаменту освіти та науки, з метою формування у молодших школярів здоровязбережувальної компетентності, вихователі активно долучилися до участі у « Тижні здорового харчування». Зокрема у 3-В кл. відбулась година спілкування «Культура здорового харчування», виховна година у 3-Б кл. « Продукти харчування наші друзі і вороги».Надзвичайно сподобалась і запам’яталася дітям 4-Б кл. зустріч з медичним працівником, лікарем- педіатром п. Галиною Тимочко.

Вже стало традицією проводити у Католицькій школі Дні народної педагогіки. Вихователі груп продовженого дня активно долучаються до проведення виховних заходів.

 1. « Від бабусиної до матусиної колискової», вихователь Пронюк О. В.

 2. « Матусина колисаночка», Мартинюк В. І.

 3. « З родини йде життя людини», Демянчук І. М.

 4. « Сила молитви», Шумінська Х. В.

 5. ” В гостях у казки”, Волошин М. М.

 6. Казка ” Дванадцять місяців”, Бахтіна Т. А.

 7. Казка ” Рукавичка”, Бойко М. М.

Методичне об’єднання вихователів тісно співпрацює зі шкільним бібліотекарем Пуляк М. А., котра допомагає організувати різноманітні зустрічі з цікавими людьми, підготувати і провести заняття у шкільній та обласній бібліотеці, з практичним психологом Тинною О. В., котра є частим гостем на засіданнях методичного обєднання вихователів, надає посильну допомогу в роботі з дітьми.

На майбутнє серед основних напрямків роботи вбачаємо:

 • організація різних видів виховної роботи, спрямованих на колектив та особистість учня

використання інтерактивних технологій навчання для формування компетентностей, як інтегрованого результату навчальної діяльності.

– вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду

– створення психологічно- комфортних умов для вільного самовиявлення та самореалізації діяльності учнів.